6 biện pháp đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Hướng dẫn tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Phân loại, phạm vi và tiêu chí đánh giá cấp độ dịch COVID-19

Những điểm mới xét nghiệm để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID19

Hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị COVID-19 tại nhà

Hướng dẫn cách ly tại nhà đối với các trường hợp F1, F0 cụ thể

Phần mềm dinh dưỡng cho Mẹ và Bé

Thời khắc khó quên: Căng thẳng giành lại sự sống cho bệnh nhân COVID-19 nặng

10 lưu ý đối với F0 tại cơ sở điều trị ban đầu

Phòng tránh lây nhiễm COVID-19 đối với người nhận hàng và shipper

Những lưu ý quan trọng trước và sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19

Uống thuốc hạ sốt đúng cách sau tiêm vắc xin COVID-19

Ung duung phoong, chôong diich Covid-19 Quôoc gia
TU VAN TIEM VAC XIN COVID19
CAP NHAT THONG TIN VAC XIN COVID19
TONG DAI TU VAN SUC KHOE, DICH BENH, TAM LY
HUONG DAN DANG KY TIEM VAC XIN COVID19
DANG KY MA QR CODE DIA DIEM VAO RA
DIEU TRI F0 TAI NHA
Tư vấn sức khỏe trực tuyến
Thủ tục hành chính

TƯ VẤN

Tư vấn tiêm chủng:
  02513.899.580 hoặc 02513.846.680
 Tư vấn khám sức khỏe:
  02513.834.493-141
 Tư vấn Quan trắc môi trường - Lấy mẫu nước: 
  02513.835.672-131
 Tư vấn sức khỏe sinh sản:
  02513.942.461
Tư vấn xét nghiệm nước
- thực phẩm:
  02518.871.681
Tư vấn dinh dưỡng:
 02513.840.429
 Tư vấn HIV/AIDS:
  02518.872.322

LIÊN KẾT

Bộ Y tế
TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19
Cục Y Tế Dự Phòng
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
CONG THONG TIN TINH DONG NAI
Sở Y Tế Đồng Nai
Chương trình Sức khỏe Việt Nam
Bao Dong Nai
BAO THANH NIEN
BAO TIN TUC TTXVN
BAO VIETNAMNET